Copy of Prof. Dr. Aksel Siva
Copy of Kaan Cengiz
Copy of Uz. Dr. Saffet Murat Tura
Copy of Uz. Dr. İlker Küçükparlak
Copy of Elif Mutlu
Copy of Prof. Dr. Talat Kırış
Copy of Kerim Kızıltan
Copy of Mert Karabacak
Copy of Dr. İnci Ayhan
Copy of Prof. Dr. Albert Ali Salah
Copy of Prof. Dr. Türker Kılıç
Copy of I. Cerrahpaşa Nörobilim Günleri Organizasyon Takımı ve Danışman Öğretim Üyeleri
Copy of Uğur Coşkun
Copy of Doç. Dr. Erdinç Dursun
Copy of I. Cerrahpaşa Nörobilim Günleri Tüm Katılımcılar