I. Cerrahpaşa Nörobilim Günleri

1 Ocak 2018 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Ünitesi eş-sorumlusu Doç. Dr. Duygu Gezen Ak’ın danışmanlığında  ve Doç. Dr. Erdinç Dursun’un katkılarıyla, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı öğrencileri Mert Karabacak, Kerim Kızıltan, Ebru Özbezen, Murat Ünal tarafından kurulan Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü, “I. Cerrahpaşa Nörobilim Günleri” başlığı altında ilk öğrenci kongresini Ord. Prof.Dr. Cemil Birsel Kongre Salonu’nda 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Toplantının açılışında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa rektörü sayın Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektör yardımcısı sayın Prof. Dr. Erol İnce ve İÜC - Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü sayın Prof. Dr. Ali Metin Kafadar yer aldı. 350 kayıtlı katılımcının olduğu toplantıda, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların yanı sıra lise öğrencilerinden çeşitli üniversitelerde görevli öğretim üyelerine ve hekimlere kadar geniş bir yelpazede katılımın olduğu gözlendi. Toplantıda nöropsikiyatri, nöroanatomi, nörofizyoloji, hücresel ve moleküler nörobilim alanlarında dokuz konuşmanın yanı sıra, genç araştırmacıların kendi çalışmalarını aktardığı beş adet sözlü sunum da gerçekleştirildi.